Tervetuloa

Maailma ei jäsenny inhimilliseksi ilman tarinoita. Syvä laadullinen muutos yhteisössä on mahdollista vain silloin, kun siihen yhteisöön kuuluvien ihmisten tarinat ovat saaneet osakseen aitoa myötäelämistä.”
– Martti Lindqvist

Työ muodostaa ympärillemme vuorovaikutusten kentän, johon me tuomme oman tarinamme – yksilöllisyytemme, historiamme ja tulevaisuuden näkymämme. Työmme sisältö ja tavoitteet voivat olla esineitä ja numeroita, mutta alaiset, asiakkaat, johto ja työyhteisö koostuvat inhimillisistä olennoista. Arjen kiireen ja asioiden hoidon keskelle tulisi raivata tilaa inhimillisyydelle. Antaa tilaa tarinalle, jotta työntekijät ja heidän johtajansa ehtisivät löytää itselleen ominaisen tavan saavuttaa työn tavoitteet.

Tarinatila tarjoaa työkaluja johtajille, työntekijöille ja työyhteisöille, kannustavamman, innostavamman ja rohkeamman työelämän saavuttamiseksi.

June 16, 2014