JOHTAJAT

Tärkein työväline johtajalla on hänen oma yksilöllinen persoonansa – ryyditettynä johtamisen ammattitaidolla.

Työnohjaus auttaa johtajaa löytämään yksilöllisen työotteen johtajuuteen. Se rakentuu hänen vahvuuksiensa varaan ja vastaa tehtävän asettamia haasteita.

Työnohjaus auttaa johtajaa havaitsemaan työyhteisön ilmiöitä ja kehittämään johtajuutta ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti. Työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden purkaa johtajan asemaan liittyvää painetta ja työstää siitä menestymiseen johtavia oivalluksia. Johtajan työnohjaus on johtajan ja työnohjaajan välistä, kahdenkeskistä ja luottamuksellista työskentelyä.

Työnohjaus voi olla pysyvä tuki johtajana työskentelyssä tai  määräaikainen prosessi. Tapaamistiheys ja -rytmi suunnitellaan työaikataulujen puitteissa tarpeita vastaavaksi.

Kysy lisää!

June 16, 2014