Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella työstäsi syntyviä jännitteitä ja löytää hyödyllisiä keinoja niiden kohtaamiseen.

Työnohjaus on luottamuksellista vuorovaikutusta jossa työnohjaaja on läsnä ohjattavaa varten. Hän tarjoaa oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa ohjattavalle peiliksi. Ohjausprosessi synnyttää oivalluksia jotka auttavat ohjattavaa kasvamaan työntekijänä ja pysymään työkykyisenä.

Yksilöt, ryhmät ja työyhteisöt

Työnohjausta voidaan antaa yksilöille, ryhmälle tai työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä ja jopa eri työpaikoista.

Työnohjauksessa on keskeistä ohjaajan ja ohjattavan välinen vuorovaikutusprosessi. Siksi työnohjaus suunnitellaan yleensä kestämään 7-15 kertaa. Tapaamisväli vaihtelee tarpeen mukaisesti 2-4krt/kk. Yksilötapaaminen on kestoltaan 1h ja ryhmätapaaminen 1,5h.

June 16, 2014