Ryhmätyönohjaukset

Ryhmätyönohjaus mahdollistaa yksilötyöntekijälle oman työn tarkastelun työnohjaajan johdolla, yhdessä toisten samankaltaista työtä tekevien kanssa. Ryhmän jäsenten ei välttämättä tarvitse olla työssään tekemisissä keskenään. Joskus saattaa jopa olla mahdollista rakentaa ryhmä eri työnantajien kesken.

Työnohjausryhmä kokoaa yhteen työyhteisöstä ne työntekijät, jotka kohtaavat työssään samankaltaisia haasteita. Työnohjaus auttaa heitä vastaamaan näihin haasteisiin. Tämän lisäksi, ryhmässä työskentely vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää keskinäistä jakamista arjen keskellä.

Ryhmätyönohjaus tuo yhteen yksilölliset haasteet ja vahvuudet. Näin se laajentaa myös työntekijöiden ammattiosaamista ja varmistaa, että “hiljainen tieto” ja yksilöllinen osaaminen tulee yhteisölliseen käyttöön.

Joskus työn tekemistä kuormittaa työyhteisössä olevat haasteet. Työyhteisö ei enää olekaan työntekijälle voimavara vaan päinvastoin, “työpaikan henki” tai arjen ongelmat vievät energiaa työn tekemisestä. Silloin koko työyhteisö voidaan ottaa mukaan työyhteisön työnohjausryhmään. Määrämittaisessa prosessissa kartoitetaan ongelmakohtia ja luodaan keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Kysy lisää!
 

 

June 23, 2014