VAPAAEHTOISTYÖ

Vapaaehtoistyötä tehdään suurella sydämellä ja tärkeiden asioiden parissa. Usein työ pitää sisällään ammattitaitoa ja korkeaa osaamista vaativia tehtäviä. Vapaaehtoistyö voi myös kuormittaa siinä missä vaativa palkkatyö. Vapaaehtoistyölle on ominaista myös korkea sitoutuminen ja innostus. Siitä syntyy yhtälö joka aika ajoin saattaa yllättää sekä vapaaehtoisen että hänen johtajansa.

Vapaaehtoistyön työnohjaus tarjoaa työkaluja toiminnan järjestämiseen niin, että työn kuormitus on mielekästä. Työnohjaus auttaa jäsentämään tehtävän vaatimuksia, tutkimaan arjen kokonaisuutta ja kehittämään vapaaehtoistyön yhteisöä toimivaksi.

Vapaaehtoistyön työnohjaus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen.

  1. Vapaaehtoistyön johtajien työnohjaus, joka soveltuu sekä palkatulle että vapaaehtoiselle johtajalle tai koordinaattorille.
  2. Vapaaehtoistyöntekijän työnohjaus, erityisen haastavaa vapaaehtoistyötä tekeville. Tämän voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.
  3. Vapaaehtoisyhteisön ohjaus. Vapaaehtoistyön yhteisö on moniulotteinen ja elävä kokonaisuus. Työn järjestäymisen tueksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi, on hyödyllistä jos jäsenistö kokoontuu ajoittain yhteen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

September 14, 2015