Vapaaehtoistyön johtajan työnohjaus

Vapaaehtoistyön johtajan työn erityispiirteenä on moniulotteinen yhteisö. Hänen johdettavakseen on vapaaehtoisesti ilmoittaunut joukko innostuneita ja aikaansaavia ihmisiä. Jokainen osallistuja tuo mukaan monia mahdollisuuksia. Johtajan haasteena on kanavoida into ja osaaminen toiminnaksi niin, että osallistuminen on osallistujalle mielekästä ja yhteisön tavoitteetkin tulevat saavutetuiksi.

Vapaaehtoistyön johtajan työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa työskentelyään ja kehittää omasta persoonasta nouseva työote, joka vastaa työn haasteisiin. Työnohjaus voi myös auttaa työn rajaamista niin, ettei yhteisön innostuneisuus ja ajankäyttö koidu johtajalle uuvuttavaksi kuormaksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

September 14, 2015