Vapaaehtoistyön työnohjaus

Vapaaehtoistyöntekijän työnohjauksella voidaan tukea vapaaehtoistyöntekijää tai kehittää vapaaehtoistyön yhteisöä.

Vapaaehtoistyössä on tehtäviä, jotka kuormittavat tekijäänsä. Auttamistyö voi sisältää paljon tunnekuormaa jolloin työntekijä tarvitsee tukea kuorman purkamiseksi. Johtamistyö kuormittaa ihmissuhteiden tasolla ja edellyttää myös tekijältään erityisosaamista. Vapaaehtoistyön työnohjaus tarjoaa vapaaehtoistyöntekijälle mahdollisuuden käsitellä työn kuormaa ja vahvistaa hänen mahdollisuuksia toimia tehtävässä. Yksilöohjaus tai samankaltaista vastuuta kantavien ryhmäohjaus mahdollistaa työstä nousevien haasteiden käsittelyn.

Vapaaehtoistyön yhteisö on parhaimmillaan jäsentensä innostusta lisäävä mahdollistaja. Ajoittain tätä ideaalia kuitenkin haastaa yhteisön sisäiset jännitteet, näkemyserot ja vaikeus löytää aikaa kohtaamiselle. Vapaaehtoistyöyhteisön työnohjauksen avulla, yhteisö voi kokoontua yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa keskustelemaan sisäisistä haasteista, ja etsimään yhteisesti hyväksi katsottuja ratkaisuja jotta työ menestyisi edelleen.

Ota yhteyttä ja kysy vaihtoehdoista teidän yhteisönne erityistilanteeseen.

September 15, 2015