Yksilötyönohjaukset

Yksilötyönohjaus mahdollistaa oman työn tutkimisen yhdessä työnohjaajan kanssa. Se soveltuu erityisesti itsenäistä työtä tekevälle työntekijälle, sekä johtajille ja yrittäjälle. Henkilökohtainen työnohjaus on erinomainen tuki erityistilanteissa, joissa yksittäinen työntekijä kohtaa poikkeuksellisen haasteen, joka vaikeuttaa työstä suoriutumista. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi uuden tehtävän omaksuminen, työn tekemiseen vaikuttava elämänkriisi tai joku erityinen työstä nouseva tilanne. Yksilötyönohjaus soveltuu sekä väliaikaiseksi tueksi että pysyväksi työtä tukevaksi prosessiksi.

Työntekijälle, jolla on mahdollisuus jakaa työn kuormaa muiden samankaltaista työtä tekevien kanssa, soveltuu ryhmätyönohjaus usein paremmin. Ryhmätyönohjaus vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kehittää työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta jolloin ulkopuolelta tulevan työnohjauksen tarve voi ajan mittaan pienentyä.

Kysy lisää!

June 23, 2014